Daph LOGO

Daph     Design     Project     Shop     Blog

สัมผัสสุนทรียภาพการใช้ชีวิต

ในรูปแบบที่คุณเป็นผู้กำหนด คุณค่าทางความงาม ที่แสดงออกถึงความประณีต ใส่ใจในทุกรายละเอียด หรูหรา อย่างมีระเบียบ และเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ความดีงาม ทำให้ผู้พบเห็น เกิดความประทับใจ ไปอีกนาน เป็นการประสานกัน ในส่วนประกอบต่าง ๆ ของความงามและความลงตัว ของ เส้นสาย รูปทรง สี แสง เงา พื้นผิว จังหวะ ความกลมกลืน และการจัดการองค์ประกอบต่างๆ อย่างภิถีภิถัน ลงตัวในทุกมิต ในรูปแบบขอ ฟังชั่น รสนิยม ไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิต การใช้งาน ที่เราออกแบบมาให้ เฉพาะคุณเท่านั้น

Featured

Daph Decorative

The Black 

35 m²
Released Aug 12, 2019

Moderd Classic

25 m² 
Released Oct 12, 2019

Cabin

20 m²
Released May 10, 2019

Bridge

45
Released Jan 22, 2019

Featured

Daph Decorative

The Black 

35 m²
Released Aug 12, 2019

Moderd Classic

25 m² 
Released Oct 12, 2019

Cabin

20 m²
Released May 10, 2019

Bridge

45
Released Jan 22, 2019